Petrolinvest ma w tej chwili złoża warte miliard dolarów

Kategorie Różne

Od początku swojego zaangażowania w działalność poszukiwawczą w Kazachstanie i Rosji Petrolinvest przeznaczył na upstream już 340 mln dolarów. Pomimo tak dużych środków zainwestowanych w złoża spółka wciąż nie ma efektu w postaci wydobycia ropy. – To najlepiej pokazuje, jaka jest specyfika sektora wydobywczego – podkreśla prezes spółki Paweł Gricuk.