Petrolinvest miał 420,16 mln zł straty netto w 2009 r.

Kategorie Różne

Spółka Petrolinvest miała 420,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 305,19 mln zł straty rok wcześniej.