Petrolinvest otrzymał pożyczkę na działalność badawczo-wydobywczą

Kategorie Różne

Informacja o udzieleniu spółce przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pożyczki w wysokości 50 mln dol. spowodowała wczoraj wzrost jej kursu o ponad 26 proc.