PGNiG: wydobycie ropy bez zmian, przychody w górę

Kategorie Różne

Produkcja ropy naftowej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w I kw. 2009 kształtowała się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie 2010 roku. W porównywanych kwartałach zasadniczą różnicę stanowiła cena ropy, która w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku wzrosła o ok. 70 proc. W efekcie przychody ze sprzedaży ropy wzrosły o 44 proc. w stosunku do I kwartału 2009.