POPiHN: 11 proc. spadek konsumpcji środków smarowych w 2009 roku

Kategorie Różne

Rynek olejów smarowych znajdował się w 2009 roku pod wpływem niekorzystnych tendencji makroekonomicznych, co w zasadniczy sposób wpłynęło na część zachodzących na nim procesów. Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pokazują, że zwłaszcza od strony tonażowej rynek odczuł w sposób wyraźny spowolnienie gospodarcze.