POPiHN krytyczny wobec projektu NCW na lata 2011-2016

Kategorie Różne

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego skrytykowała projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie poziomu NCW w latach 201-2016. Jednocześnie organizacja przedstawiła własny scenariusz kształtowania tego wskaźnika. – Stoimy na stanowisku, że NCW powinny być ustalone na poziomie, na którym jego
realizacja jest możliwa poprzez wprowadzanie do obrotu normatywnych paliw ciekłych. Na chwilę obecną są to paliwa B5 i E5, dlatego też uważamy za konieczne utrzymanie NCW na poziomie 5,75% przynajmniej do końca 2013 r., ponieważ obowiązujące w Polsce przepisy uniemożliwiają racjonalne zwiększanie tego pułapu, a zapowiadane przez Ministerstwo Finansów wycofanie ulg w przyszłym roku będzie skutkować zwiększeniem ceny litra paliw na poziomie od 11 do 15 groszy , co stawia całą gospodarkę przed rozwiązaniem problemu konkurencyjności – komentuje Leszek Wieciech, dyrektor generalny POPiHN