Posłowie poparli senacką poprawkę do ustawy o tzw. złotym wecie

Kategorie Różne

„Złote weto” ministra skarbu do uchwał władz spółek sektora gazowego, elektroenergetycznego i paliwowego będzie działać dopiero wtedy, gdy sąd administracyjny nie uwzględni skargi spółki na decyzję ministra albo minie termin na jej złożenie.