Powódź „zaleje” rurociąg Odessa-Brody?

Kategorie Różne

Rząd być może odroczy niektóre inwestycje energetyczne, by dać więcej pieniędzy na walkę z powodziami.