Robert Soszyński, PERN: polska logistyka musi reagować na wyzwania

Kategorie Różne

Według prezesa PERN Przyjaźń Roberta Soszyńskiego polska logistyka naftowo-paliwowa staje nieustannie przed zmieniającymi się wyzwaniami wynikającymi z sytuacji rynkowej, jak również z celów polityki bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Na nieco inne potrzeby trzeba
zwrócić uwagę patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego kraju, na inne patrząc od strony czysto biznesowej, wreszcie jeszcze inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia PERN-u jako spółki rynkowej – twierdzi nasz rozmówca.