Ropa odrabia spadki cen

Kategorie Różne

Ropa naftowa odrabia wcześniejsze spadki cen na amerykańskiem rynku paliw. Wśród inwestorów przeważa optymizm i oczekiwania, że popyt na paliwa poprawi się za sprawą danych z Chin.