RWE Dea Polska trafiła na ropę

Kategorie Różne

RWE Dea Polska odkryła ropę naftową w piaskowcach w Krośnie i w Ciężkowicach. Odkrycie zostało ocenione dobrze. Próbne szyby zostaną dokładnie przebadane do końca 2010 roku, a rozpoczęcie wydobycia próbnego planowane jest w 2011 roku