Rząd może mieć problem ze sprzedażą Ciechu?

Kategorie Różne

Nafta Polska czeka na potwierdzenie gotowości zakupu Ciechu. Umowa spółki z bankami, której warunki są ważne dla inwestorów ze względu na ryzyko inwestycyjne, nie ułatwi im podjęcia decyzji.