Rząd przyjął informację o realizacji „Polityki energetycznej Polski”

Kategorie Różne

Ministerstwo Gospodarki zrealizowało w 2009 r. większość z 17 zadań przewidzianych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”. Rada Ministrów przyjęła 11 maja br. informację nt. stopnia ich wypełnienia.