Satelita namierzy piratów drogowych

Kategorie Różne

Brytyjczycy testują „SpeedSpike” – system satelitarnego pomiaru prędkości samochodów. Ma on spełniać funkcje dotychczasowego radaru, ale także pomagać w zarządzaniu ruchem drogowym.