Seawell rozszerza zakres wdrożenia IFS Applications

Kategorie Różne

Po pomyślnym wdrożeniu systemu IFS Applications w obszarze zakupów, logistyki i utrzymania ruchu, w firmie Seawell podjęto decyzję o wsparciu informatycznym także takich obszarów, jak: projektowanie, zarządzanie projektami, zarządzanie gospodarką materiałową, finanse oraz zasoby ludzkie.