Skarb Państwa daje Orlenowi wolną rękę w sprawie Możejek

Kategorie Różne

W sprawie sprzedaży rafinerii w Możejkach płocki PKN Orlen może zadecydować sam ? czytamy w piątkowym ?Parkiecie?. Skarb Państwa nie będzie się przeciwstawiać takiej transakcji, gdyby nie udało się poprawić sytuacji logistycznej litewskiego zakładu.