Szerokopasmowy Internet dzięki samorządom

Kategorie Różne

Pięć gmin w województwie łódzkim skorzystało z planów inwestycyjnych władz samorządowych.