Szybki internet usługą powszechną?

Kategorie Różne

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad uzupełnieniem definicji usługi powszechnej o szerokopasmowy internet i dostęp mobilny. Operatorzy nie chcą takiej definicji usługi powszechnej, bo to bardzo dotkliwie uderzyłoby je po kieszeni.