– W ostatnich tygodniach nie wydarzyło się nic, co zasługiwałoby na miano przełomu w rozmowach dotyczących przyszłości rafinerii w Możejkach – powiedział nam wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski. Według niego od marca nie miało a tej sprawie miejsca żadne spotkanie na szczeblu ministerialnym i nie zanosi się na takie spotkanie w najbliższym czasie.

– Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani wysokimi spadkami kursu akcji w ostatnich dniach. Zarząd spółki zrobił wszystko, żeby wyprowadzić Petrolinvest na ścieżkę stabilnego rozwoju i wzrostu wartości – informuje Petrolinvest. Akcje Petrolinvestu od początku marca konsekwentnie zyskiwały na wartości aż do 18 marca, kiedy to nagle straciły na wartości. Trend spadkowy trwa do chwili obecnej.

Po uzyskaniu zgody Agencji Rezerw Materiałowych, PKN Orlen poinformował, że 29 marca zawarł z firmą Lambourn (grupa Deutsche Bank Polska) umowę sprzedaży ropy naftowej oraz umowę dotyczącą gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych. Tym samym Orlen uwolnił się od balastu finansowego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki pierwszych kontroli jakości gazu LPG na stacjach przeprowadzone w 2010 roku. W okresie od 15 lutego do 15 marca inspektorzy odwiedzili 61 stacji, na których sprzedawany jest autogaz. Tylko w dwóch przypadkach badanie pobranych próbek wykazało nieprawidłowości.

Lotos Petrobaltic – tak będzie brzmiała nowa nazwa Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Uchwała o zmianie nazwy została podjęta 22 marca 2010r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki. Zmiana nazwy nastąpi z dniem zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mozilla zdecydowała się na załatanie krytycznej luki, którą odkrył rosyjski specjalista ds. bezpieczeństwa, Jewgienij Legerow. Pierwotnie Mozilla deklarowała, że luka zostanie załatana 30 marca.

Fundacja Mozilla potwierdziła, że w zabezpieczeniach przeglądarki Firefox (w najnowszej wersji – 3.6) znajduje się krytyczna luka, umożliwiająca uruchomienie złośliwego kodu. Stosowna poprawka ma się pojawić 30 marca.

Z niewiadomych przyczyn nie zadziała system eksplozymetryczny mający na celu wykrywanie i alarmowanie o niebezpiecznych stężeniach. Chmura gazu, zgodnie z kierunkiem wiatru, zacznie się przemieszczać w kierunku rampy składowania pustych butli. Na skutek zaiskrzenia mechanicznego dojdzie do miejscowego wybuchu mieszaniny gazowej, który uszkodzi konstrukcję wiaty nad rampą. Jej porozrzucane fragmenty zagrożą życiu dwóch pracowników i uszkodzą kolejne dwa rurociągi – taki będzie scenariusz ćwiczeń, które odbędą się 25 marca na terenie płockiej rozlewni gazu płynnego należącej do Orlen Gaz.

Strona internetowa szybkipit.onet.pl, dzięki której podatnicy mogą szybko i sprawnie składać roczne rozliczenia podatkowe, do połowy marca zanotowała już ponad milion odsłon – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Do końca marca Sarnatia ma zamiar rozpisać przetarg na wykonawstwo feasibility study oraz raportu środowiskowego dla polskiej części planowanego rurociągu Odessa-Brody-Płock. – Chcemy aby obu zadań podjęła się ta sama firma, co ułatwi cały proces pod względem technicznym a także powoli obniżyć koszty – powiedział nam prezes Sarmatii Marcin Jastrzębski.