Spółki związane z Ryszardem Krauze mają przejściowe trudności. A jak w tej sytuacji wygląda kondycja Petrolinvestu? Nad tym zastanawia się „Puls Biznesu”.

Ministerstwo Gospodarki negatywnie podeszło do propozycji umożliwienia napełniania butli gazowych na stacjach paliw, zgłoszonej przez Polską Izbę Pali Płynnych. – Biorąc pod uwagę opinię Urzędu Dozoru Technicznego, którego działalność ma na celu podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, z przykrością muszę stwierdzić iż proponowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych zmiany mogą powodować takie zagrożenia – pisze w liście do PIPP wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

– Na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa Ministerstwo Gospodarki w pracach nad zmianami strategii rządowej wobec przemysłu naftowego uwzględniło zapisy umożliwiające podjęcie dalszych działań prywatyzacyjnych w odniesieniu do spółki Grupa Lotos S.A. – poinformowano nas w Departamencie Ropy i Gazu MG. Oznacza to, że po zakończeniu procedowania projektu Ministerstwo Skarbu będzie mogło przystąpić do poszukiwania inwestora dla gdańskiego koncernu. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami nastąpi to jednak najwcześniej w połowie lipca.

Doświadczenie funkcjonowania obecnego systemu – opartego o zasadę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw przez producentów i handlowców – wykazało znaczące obciążenie podmiotów sektora kwestiami samej logistyki tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw – twierdzi Ministerstwo Gospodarki. Stąd chęć zmiany tych przepisów. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o zapasach.

Jest szansa, że prace nad zmianą ustawy o biokomponentach i biopaliwach w celu wprowadzenia do obrotu paliwa B7 wreszcie nabiorą rozpędu. We wtorek 22 czerwca projekt założeń do nowelizacji ustawy zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów. – W przypadku jego przyjęcia Ministerstwo Gospodarki niezwłocznie opracuje projekt zmiany ustawy – poinformowano nas w resorcie.

Nadal nie wiadomo jaka przyszłość czeka obowiązek magazynowania zapasów obowiązkowych ropy i paliw. Prace nad zmianą ustawy, która zdjęłaby ten wymóg z koncernów paliwowych i przekazała go na ręce Agencji Rezerw Materiałowych wciąż nie opuściły murów Ministerstwa Gospodarki. Dlatego firmy skupiają się na własnych działaniach pozwalających uwolnić się od uciążliwego obowiązku.

W czwartek BP umieścił nad odwiertem metalową kopułę, z której ropa naftowa odprowadzana jest do tankowców. Zatamowanie wycieku jest niezmiernie ważne, bowiem do tej pory do Zatoki Meksykańskiej wydostało się od 87 do 174 mln litrów ropy.

Koncernowi BP udało się w czwartek późnym wieczorem, czasu miejscowego, umieścić specjalną metalową kopułę nad uszkodzonym odwiertem w dnie Zatoki Meksykańskiej. Jednak to czy okaże się ona skuteczna w zatamowaniu wycieku ropu okaże się dopiero po pewnym czasie.

Według prezesa Kulczyk Investments Dariusza Mioduskiego spółka Kulczyk Oil Ventures w najbliższych dniach sfinalizuje przejęcia ukraińskiej spółki Kub-Gas. – Następne działania spółki przewidują skupienie się na pracach nad już posiadanymi aktywami – przyznał nasz rozmówca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Według ostatnich doniesień z Białorusi prezydent Łukaszenko zgodził się na oddanie Rosji kontrolnego pakietu w spółce Beltransgaz, która zarządza siecią gazową w tym kraju. W zamian Rosja ma zobowiązać się do sprzedaży Białorusi gazu po cenach z rynku wewnętrznego. Okazuje się, że podobna wymiana może dotyczyć także ropy naftowej.

Zarząd Lotosu zamierza przejąć pełną kontrolę nad litewską spółką wydobywczą Geonafta, w której obecnie Petrobaltic posiada 40,59 proc. akcji, których wartość bilansowa wynosi 88,2 mln zł. Do finalizacji transakcji, która ma być sfinansowana przez bank Nordea, potrzebna jest jeszcze zgoda Rady Nadzorczej, ale decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w tym miesiącu aby finalizacja transakcji według dotychczas ustalonych parametrów była możliwa.

Prace nad wspolną strategią PERN Przyjaźń i OLPP wchodzą w finalną fazę. Według prezesa PERN nie będzie to jednak rewolucyjny dokument. – Strategia grupy PERN ma bardziej charakter synergii istniejących już strategii PERN i OLPP niż jest zupełnie nowym projektem. W chwili zapadnięcia decyzji o połączeniu obu spółek taki scenariusz był oczywisty. Nie ma więc jednak mowy o całkowitym zwrocie w polityce logistycznej kraju – podkreśla Robert Soszyński.