Pierwsze tygodnie po debiucie giełdowym Kulczyk Oil Ventures upłynęły pod znakiem ość stabilnej wyceny spółki na warszawskim parkiecie. Obecny kurs jest tylko nieznacznie niższy niż w dniu debiutu. Choć jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na porównania to już podnoszą się głosy, że spółka Jana Kulczyka dobrze odrobiła lekcję niezbyt pozytywnego przykładu Petrolinvestu.

Na podstawie wstępnych wyników analizy danych z prac wiertniczych oraz interpretacji geofizyki otworowej z odwiertu Lukut-1 w Bloku L w Brunei Kulczyk Oil Ventures i jego partnerzy w projekcie joint venture zadecydowali o przystąpieniu do programu testów tego odwiertu. Program ma rozpocząć się już w lipcu, zaraz po przetransportowaniu w miejsce odwiertu specjalistycznego sprzętu.

W ciągu najbliższych dwóch lat Kulczyk Oil Ventures, firma kontrolowana przez Jana Kulczyka, zainwestuje na Ukrainie około 40 mln zł. Zarząd zamierza je przeznaczyć na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego i kondensatu. Inwestycje w tym zakresie będą realizowane poprzez firmę zależną KUB-Gas.

Kulczyk Oil Ventures, spółka kontrolowana przez znanego inwestora Jana Kulczyka, poniosła w pierwszym kwartale 4,14 mln USD straty netto.

Według prezesa Kulczyk Investments Dariusza Mioduskiego spółka Kulczyk Oil Ventures w najbliższych dniach sfinalizuje przejęcia ukraińskiej spółki Kub-Gas. – Następne działania spółki przewidują skupienie się na pracach nad już posiadanymi aktywami – przyznał nasz rozmówca podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W planach Kulczyk Oil Ventures, oprócz zagospodarowywania już posiadanych aktywów, jest także aktywne poszukiwanie nowych projektów wydobywczych. Zdaniem prezesa spółki brane pod uwagę są różne warianty aktywności inwestycyjnej. – Dzielenie się udziałami w złożach z innymi koncernami jest częstą praktyką. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko, przenosząc je częściowo na partnera. W tej chwili niewiele jest projektów będących 100 proc. własnością danego operatora. Obecnie nastawiamy się raczej na projekty, w których moglibyśmy pełnić funkcję operatora, choć oczywiście poważnie rozważymy także objęcie mniejszościowego udziału w ciekawym projekcie…Kontynuuj Czytanie „Timothy Elliott, KOV: nie zatrzymamy się na obecnym etapie rozwoju”

Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki – poinformował Kulczyk Oil Ventures.

Naszym priorytetem jest długofalowe budowanie wartości spółki – poprzez gromadzenie atrakcyjnych i zdywersyfikowanych aktywów oraz umiejętne zarządzanie spółką. W sektorze poszukiwawczo-wydobywczym podstawowym wyznacznikiem wartości spółki nie jest wygenerowany zysk, ale posiadanie potwierdzonych rezerw ropy i gazu, czyli takich, jakie mamy na Ukrainie – mówo Tomothy Elliott, prezes Kulczyk Oil Ventures.

Kulczyk Oil Ventures rozpocznie pierwsze duże wydobycie ropy w Brunei i może to nastąpić przy sprzyjających warunkach już w 2011 r. – mówi w rozmowie z „Parkietem” Timothy Elliott, prezes Kulczyk Oil Ventures