Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji następujące osoby: Tomasza Buzuka, Macieja Grelowskiego, Bartosza Jałowieckiego, Rafała Juszczaka oraz Krzysztofa Wilskiego.

– Dzisiaj, jako członkowie zarządu spółki Petrolinvest, zawiadomiliśmy przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Ryszarda Krauze o rezygnacji z ubiegania się o wybór do zarządu Petrolinvestu w następnej kadencji, uznając, iż wraz z upływem obecnej kadencji wypełniliśmy zadania, które na siebie przyjęliśmy cztery lata temu – uruchomienia i zagwarantowania finansowania projektu poszukiwawczo-wydobywczego – zapisali w liście do akcjonariuszy prezes i wiceprezes Petrolinvestu Paweł Gricuk i Marcin Balicki.

– Dzisiaj, jako członkowie zarządu spółki Petrolinvest, zawiadomiliśmy przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Ryszarda Krauze o rezygnacji z ubiegania się o wybór do zarządu Petrolinvestu w następnej kadencji, uznając, iż wraz z upływem obecnej kadencji wypełniliśmy zadania, które na siebie przyjęliśmy cztery lata temu – uruchomienia i zagwarantowania finansowania projektu poszukiwawczo-wydobywczego – zapisali w liście do akcjonariuszy prezes i wiceprezes Petrolinvestu Paweł Gricuk i Marcin Balicki.

Petrolinvest podjął już pierwsze prace realizowane wspólnie z koncernem Total na kazachskiej koncesji OTG. W ramach współpracy przeprowadzono prace interpretacyjne danych sejsmicznych 3D z rejonu Koblandy wraz z wynikami odwiertu K-3 oraz wybranych danych sejsmicznych 2D z pozostałej części obszaru kontraktu.

– Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani wysokimi spadkami kursu akcji w ostatnich dniach. Zarząd spółki zrobił wszystko, żeby wyprowadzić Petrolinvest na ścieżkę stabilnego rozwoju i wzrostu wartości – informuje Petrolinvest. Akcje Petrolinvestu od początku marca konsekwentnie zyskiwały na wartości aż do 18 marca, kiedy to nagle straciły na wartości. Trend spadkowy trwa do chwili obecnej.

Petrolinvest uzyskał decyzję Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych Republiki Kazachstanu o zezwoleniu na przedłużenie obowiązywania okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG o pięć lat w celu oceny odkryć na terytorium kontraktowym.

Spółka Petrolinvest podała w raporcie rocznym, że w 2009 roku skonsolidowana strata netto poszukiwawczo-wydobywczej grupy Petrolinvest SA wzrosła do 420 milionów złotych z 305 milionów złotych przed rokiem.

Źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Petrolinvest w 2009 roku, podobnie jak okresach poprzednich, była głównie działalność związana z obrotem LPG. W 2009 roku spółka znacząco zmniejszyła jednak przychody generowane przez ten segment działalności – 75,7 mln zł w stosunku do 255,3 mln zł rok wcześniej. Spółka zanotowała jednak stratę netto w wysokości 4,6 mln zł.

Pomimo kolejnych emisji akcji i poszukiwania wsparcia inwestorów dla swoich kazachskich projektów Petrolinvest nie mógł dotąd pochwalić się spektakularnymi sukcesami. Prezes spółki Paweł Gricuk zapewnia jednak, że nie oznacza to, iż na koncesjach nic się nie działo. – Rok 2009 był dla nas rokiem ciężkiej pracy, której efekty przychodziły z opóźnieniem w stosunku do naszych oczekiwań – podsumowuje prezes Petrolinvestu.