Przedstawiciele branży biopaliwowej zauważają, że projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” posiada istotną lukę w postaci nieuwzględnienia braku mechanizmów wsparcia finansowego dla ego rynku. – Opisując program wsparcia, czyli zastosowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z września 2009 roku obniżone stawki akcyzy, autorzy projektu nie biorą pod uwagę zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że nie wystąpi o ich przedłużenie poza kwiecień 2011 roku – mówi Leszek Wieciech, dyrektor generalny POPiHN.

Według źródeł rosyjskich najprawdopodobniej pod koniec 2012 roku rosyjska spółka Sibur zakończy prace nad największym na terytorium Rosji terminalem morskim do przeładunku LPG. Sytuacja ta może poważnie wpłynąć także na polski rynek tego paliwa, który już w tej chwili niemal w 50 proc. opiera się na imporcie rosyjskiego gazu płynnego.

Polski Koncern Naftowy Orlen ogłosił zamiar sprzedaży pięciu stacji paliw w miejscowościach: Barwice (zachodniopomorskie), Łaskarzew (mazowieckie), Katowice, Boguszów Gorce (dolnośląskie) oraz Miączyn (lubelskie). Koncern konsekwentnie pozbywa się stacji ni spełniających jego oczekiwań pod względem wielkości sprzedaży lub perspektyw rozwoju.

Opóźnia się rozpoczęcie inwestycji w uruchomienie bazy przeładunkowo-magazynowej w Porcie Gdańskim. Umowa z zachodnim partnerem, negocjowana od kilku miesięcy, miała być początkowo podpisana jeszcze w czerwcu. – Finalizacji rozmów można się spodziewać pod koniec lipca – poinformował nas tymczasem prezes PERN Przyjaźń Robert Soszyński.

22. czerwca br. w Polkowicach w woj. dolnośląskim odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów oraz społeczności lokalnych wraz z ekspertami Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”. Uczestnicy dyskutowali nad możliwościami zastosowania ekologicznych rozwiązań energetycznych w woj. dolnośląskim oraz szans otrzymanie na nie dofinansowania. Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu „Warsztatów dobrego klimatu” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Pierwsze tygodnie po debiucie giełdowym Kulczyk Oil Ventures upłynęły pod znakiem ość stabilnej wyceny spółki na warszawskim parkiecie. Obecny kurs jest tylko nieznacznie niższy niż w dniu debiutu. Choć jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na porównania to już podnoszą się głosy, że spółka Jana Kulczyka dobrze odrobiła lekcję niezbyt pozytywnego przykładu Petrolinvestu.

Ministerstwo Gospodarki negatywnie podeszło do propozycji umożliwienia napełniania butli gazowych na stacjach paliw, zgłoszonej przez Polską Izbę Pali Płynnych. – Biorąc pod uwagę opinię Urzędu Dozoru Technicznego, którego działalność ma na celu podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, z przykrością muszę stwierdzić iż proponowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych zmiany mogą powodować takie zagrożenia – pisze w liście do PIPP wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Sąd zniósł zakaz wiercenia ropy pod dnem morskim, nałożony kilka dni temu przez prezydenta Obamę. Firmy naftowe się cieszą, tymczasem okazuje się, że orzekający w tej sprawie sędzia mógł nie być do końca obiektywny.

Ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 2009/30/WE, do końca roku 2010 do polskiego porządku prawnego musi zostać wprowadzona możliwość stosowania benzyn z 10 proc. zawartością bioetanolu. Wymaga to wprowadzenia zmian w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ale również wydania odpowiedniego rozporządzenia ministra gospodarki. Możliwość sprzedaż benzyn z 10 proc. zawartością bioetanolu pojawi się jednak najwcześniej pod koniec tego roku.

Trwają zgłoszenia do konkursu na „Gminę przyszłości”, skierowanego do gmin aktywnie działających na rzecz poprawy klimatu. Głównym jego celem jest wyróżnienie gmin inwestujących w proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz dbających o zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.

PKN Orlen ruszył z pracami w kierunku realizacji zapowiedzi o zaangażowaniu się w segment energetyczny. Jak udało nam się ustalić koncern rozpoczął już proces poszukiwania partnera do budowy elektrowni gazowej we Włocławku. – W naszych rozważaniach przeważa koncepcja partnerstwa w tym projekcie. Podjęcie jakichkolwiek rozmów wymaga jednak przedstawienia informacji o naszej koncepcji – jesteśmy właśnie na etapie jej domykania pod kątem szczegółów technicznych – powiedziała nam Beata Karpińska, kierownik biura prasowego koncernu.

Dramat powodzi może narazić na poważne kłopoty materialne i uniemożliwić normalną pracę sprzedawców paliw. Warto wiedzieć, jakie kroki przedsięwziąć, by stacja możliwie szybko mogła powrócić do pełnej sprawności. Niniejszy, krótki zbiór porad firma e-petrol.pl dedykuje uwadze tych właścicieli i operatorów stacji paliw, których powódź dotknęła, a także wszystkich, którzy pod wpływem niedawnych wydarzeń chcieliby lepiej zabezpieczyć się i przygotować do ochrony stacji. Ufamy przy tym, że wiedza ta nie będzie musiała zostać wypróbowana w praktyce.

W planach Kulczyk Oil Ventures, oprócz zagospodarowywania już posiadanych aktywów, jest także aktywne poszukiwanie nowych projektów wydobywczych. Zdaniem prezesa spółki brane pod uwagę są różne warianty aktywności inwestycyjnej. – Dzielenie się udziałami w złożach z innymi koncernami jest częstą praktyką. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko, przenosząc je częściowo na partnera. W tej chwili niewiele jest projektów będących 100 proc. własnością danego operatora. Obecnie nastawiamy się raczej na projekty, w których moglibyśmy pełnić funkcję operatora, choć oczywiście poważnie rozważymy także objęcie mniejszościowego udziału w ciekawym projekcie…Kontynuuj Czytanie „Timothy Elliott, KOV: nie zatrzymamy się na obecnym etapie rozwoju”