Azerskie media, powołując się na źródła zbliżone do spółki Sarmatia, podają, że Polska zamierza otrzymywać za pośrednictwem rurociągu Odessa-Brody-Płock nawet 14 mln ton ropy rocznie. Według informatora z wcześniejszych ustaleń wynikało, że miało to być około 9 mln ton ropy. Całość zaopatrzenia dla Polski miałaby pochodzić właśnie z Azerbejdżanu.

Spowolnienie gospodarcze, a także zimowa pogoda na początku roku spowodowały, iż konsumpcja paliw ciekłych w Polsce była nieco niższa niż przed rokiem – podaje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. – I kwartał roku to zwykle okres niższego zapotrzebowania na paliwa ciekłe, a w bieżącym roku to obniżenie było jeszcze wzmocnione przez stan pogody – długo utrzymujący się śnieg i mróz – argumentują eksperci organizacji.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego skrytykowała projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie poziomu NCW w latach 201-2016. Jednocześnie organizacja przedstawiła własny scenariusz kształtowania tego wskaźnika. – Stoimy na stanowisku, że NCW powinny być ustalone na poziomie, na którym jego realizacja jest możliwa poprzez wprowadzanie do obrotu normatywnych paliw ciekłych. Na chwilę obecną są to paliwa B5 i E5, dlatego też uważamy za konieczne utrzymanie NCW na poziomie 5,75% przynajmniej do końca 2013 r., ponieważ obowiązujące w Polsce przepisy uniemożliwiają racjonalne zwiększanie tego pułapu, a…Kontynuuj Czytanie „POPiHN krytyczny wobec projektu NCW na lata 2011-2016”

– Nie ma powodów aby obawiać się o bezpieczeństwo dostaw ropy. Nigdy nie było także problemów z dostawami ropy – nawet w okresie najbardziej napiętych stosunków polsko-rosyjskich w latach 2006-2007 – mówi Robert Soszyński, prezes PERN.

Coraz większy wpływ na polski sektor energetyczny ma polityka energetyczna Unii Europejskiej. Jeśli odpowiednio szybko polskie firmy energetyczne nie dostosują się do nowych realiów będą miały poważne kłopoty – to główne wnioski z panelu Polityka energetyczna. Pakiet energetyczno-klimatyczny, jaki odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jeszcze w tym roku Białoruś ma zamiar rozpocząć eksport paliw wyprodukowanych w rafinerii Mozyr na bazie ropy sprowadzonej z Wenezueli. Białoruś zamierza importować z Ameryki Południowej nawet 4 mln ton rocznie, czyli jedną piątą ilości ropy dostarczanej z Rosji. Jednym z głównych kierunków białoruskiego eksportu, szczególnie w przypadku oleju napędowego, była Polska.

Zdaniem prezesa PERN Przyjaźń Roberta Soszyńskiego polski rynek magazynowy, zarówno ropy jak i paliw, wymaga doinwestowania. – Nasze pojemności magazynowe na ropę przekraczają w tej chwili 2,8 mln m sześc. Nie da się jednak ukryć, że trzeba je rozbudować, choćby z tego powodu, że mamy w perspektywie zwiększenie poziomu rezerw obowiązkowych, nie mówiąc o tym, że coraz więcej magazynów jest niezbędnych do prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej – uważa nasz rozmówca.

Według raportu firmy Reportlinker, Polska znalazła się wśród 10 najdynamiczniej rozwijających się rynków dla magazynowania ropy. W raporcie „Global Top 10 Emerging Oil Storage Markets” Polska znalazł się w towarzystwie takich krajów, jak Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Kanada, Iran, Holandia, Francja, Singapur oraz Korea Południowa.

Polska Organizacja Gazu Płynnego przewiduje, że rynek gazu skroplonego LPG w Polsce ma dobre podstawy do dalszego rozwoju. – Etap dojrzałości produktu, którego elementami składowymi jest stabilizacja popytu przy niewielkich spadkach w niektórych segmentach działalności nie jest przesłanką tak do burzliwego wzrostu, jak i gwałtownego załamania – twierdzą eksperci organizacji.

Michał Duszczyk na łamach dzisiejszego „Dziennika-Gazety Prawnej” maluje wizję Polski niezależnej od rosyjskiego gazu ziemnego, co więcej – eksportującej ten towar!

Jak donosi „Polska-The Times”, słynny aktor Kevin Costner prowadzi firmę, której urządzenia będą wykorzystywane podczas czyszczenia plamy ropy u wybrzeży USA. Powstała ona po wycieku z odwiertu należącego do BP.

Według prezesa PERN Przyjaźń Roberta Soszyńskiego polska logistyka naftowo-paliwowa staje nieustannie przed zmieniającymi się wyzwaniami wynikającymi z sytuacji rynkowej, jak również z celów polityki bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Na nieco inne potrzeby trzeba zwrócić uwagę patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego kraju, na inne patrząc od strony czysto biznesowej, wreszcie jeszcze inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia PERN-u jako spółki rynkowej – twierdzi nasz rozmówca.

RWE Dea Polska odkryła ropę naftową w piaskowcach w Krośnie i w Ciężkowicach. Odkrycie zostało ocenione dobrze. Próbne szyby zostaną dokładnie przebadane do końca 2010 roku, a rozpoczęcie wydobycia próbnego planowane jest w 2011 roku