Na rynku ropy naftowej obserwowaliśmy największy tygodniowy spadek cen od początku maja tego roku. Ceny sierpniowych kontraktów na ropę Brent w Londynie spadły do poziomu 71,50$ – 8% w skali tygodnia. Zniżki cen zatrzymały się w obrębie silnych poziomów wsparcia w związku z czym wobec spadku wartości dolara w końcówce tygodnia kolejne dni na rynku ropy naftowej mogą przynieść zwyżki cen. Nadal szanse na powrót cen ropy do poziomu 78-80$ w nadchodzących tygodniach są stosunkowo duże.

Przedstawiciele branży biopaliwowej zauważają, że projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” posiada istotną lukę w postaci nieuwzględnienia braku mechanizmów wsparcia finansowego dla ego rynku. – Opisując program wsparcia, czyli zastosowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z września 2009 roku obniżone stawki akcyzy, autorzy projektu nie biorą pod uwagę zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że nie wystąpi o ich przedłużenie poza kwiecień 2011 roku – mówi Leszek Wieciech, dyrektor generalny POPiHN.

Według źródeł rosyjskich najprawdopodobniej pod koniec 2012 roku rosyjska spółka Sibur zakończy prace nad największym na terytorium Rosji terminalem morskim do przeładunku LPG. Sytuacja ta może poważnie wpłynąć także na polski rynek tego paliwa, który już w tej chwili niemal w 50 proc. opiera się na imporcie rosyjskiego gazu płynnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji następujące osoby: Tomasza Buzuka, Macieja Grelowskiego, Bartosza Jałowieckiego, Rafała Juszczaka oraz Krzysztofa Wilskiego.

Ryszard Krauze, na mocy przysługującego mu uprawnienia osobistego, przewidzianego § 14 ust. 2 statutu Petrolinvestu, powołał z dniem 30 czerwca 2010 roku do Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji Marka Pietruszewskiego na wiceprezesa zarządu. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego wiceprezesa Marcina Balickiego, który wraz z dotychczasowym prezesem Pawłem Gricukiem, podjął decyzję o niekandydowaniu na stanowisko w kolejnej kadencji zarządu. Wciąż nie wiadomo jednak kto obejmie funkcję prezesa Petrolinvestu.

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił dane dotyczące produkcji i sprzedaży biopaliw w I kwartale tego roku. Pomimo ostrej zimy wielkość sprzedaży samoistnego estru wzrosła aż pięciokrotnie w stosunku do pierwszego kwartału roku 2009. Świadczy to o rosnącym znaczeniu B100 w procesie wypełniania wymogu Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Kryzys jaki dotknął branżę olejową w minionym roku dał firmom dodatkową motywację do poszukiwania nowych dróg rozwoju. – Dla wielu podmiotów kryzys stanowił również okazję do szukania nowych form działalności, w tym sposobów do zdynamizowania sprzedaży, co miało miejsce m.in. w branży automotive, zarówno w segmencie premium jak i ekonomicznym – twierdzi Marian Ćwiertniak, prezes Orlen Oil.

Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o zapasach obowiązkowych przedstawiło wyliczenie szacunkowych kosztów zmiany systemu zapasów ropy naftowej i paliw dla rekomendowanego wariantu stopniowego nabywania zapasów ropy naftowej i paliw przez Agencję Rezerw Materiałowych w procesie rozłożonym na 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowego systemu cena litra paliwa wzrośnie z tego tytułu o około 5 groszy.

Rynek olejowy w Polsce i Europie powoli podnosi się po kryzysie, który mocno uderzył w tę branżę w ubiegłym roku – uważa Marian Ćwiertniak, prezes spółki Orlen Oil. – Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że branża olejowa wykazuje dużą wrażliwość na wahania koniunktury i dlatego może pełnić funkcję barometru odzwierciedlającego całościowy obraz gospodarki – podkreśla nasz rozmówca.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uruchomienie produkcji na złożu Yme powinno rozpocząć się w IV kwartale 2010 roku. Aktualnie trwają intensywne prace związane z transportem głównego elementu platformy ze stoczni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Stavanger – informuje Grupa Lotos, która jest mniejszościowym udziałowcem złoża Yme.

Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki opublikowano projekt „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Zdaniem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego brakuje w nim jednak jednego istotnego elementu, który z polskiego punktu widzenia mógłby okazać się kluczowy dla realizacji unijnego celu 10 proc. udziału paliw odnawialnych w transporcie do 2020 roku. Chodzi o technologię współuwodornienia olejów roślinnych (co-HVO).

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego konsumpcja pięciu podstawowych gatunków paliw (olej napędowy, benzyny, LPG, ciężki i lekki olej opałowy) w pierwszych trzech miesiącach tego roku była niższa o 2 proc. od konsumpcji w I kwartale 2009 i wyniosła 6,1 mln m sześc. To prawie o ponad 100 tys. m sześc mniej niż przed rokiem. Zdaniem ekspertów z POPiHN nie oznacza to jednak, że w perspektywie całego roku również grozi nam spadek konsumpcji paliw.

Akcjonariusze czeskiego holdingu Unipetrol, który w prawie 63 proc. należy do PKN Orlenu, zdecydowali w minionym tygodniu, że spółka nie wypłaci dywidendy z jednostkowego zysku, jaki wypracowała w zeszłym roku.