Zdaniem analityka Millenium Dom Maklerski Macieja Palenika rośnie prawdopodobieństwo sprzedaży przez Orlen rafinerii w Możejkach. – Pozbycie się tej rafinerii nawet za połowę zapłaconej ceny, a PKN zapłacił 2.8 mld USD, zapewne byłoby korzystnie odebrane przez rynek. Na podstawie wypowiedzi strony litewskiej widać wyraźnie, że Litwinom nie zależy na zwiększeniu efektywności działania Orlen Lietuva, a przy obecnych warunkach makro spółka cały czas ponosi straty – twierdzi analityk.

Rynek olejowy w Polsce i Europie powoli podnosi się po kryzysie, który mocno uderzył w tę branżę w ubiegłym roku – uważa Marian Ćwiertniak, prezes spółki Orlen Oil. – Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że branża olejowa wykazuje dużą wrażliwość na wahania koniunktury i dlatego może pełnić funkcję barometru odzwierciedlającego całościowy obraz gospodarki – podkreśla nasz rozmówca.

Polski rynek paliwowy pomimo ogromnych nakładów inwestycyjnych poniesionych ostatnio przez obie rafinerie nadal w znacznej mierze pozostaje uzależniony od importu. Pełne efekty uruchomienia nowych instalacji w rafineriach Orlenu i Lotosu zaczniemy odczuwać dopiero w przyszłym roku a tymczasem w I kwartale tego roku udział importu w zaopatrzeniu polskiego rynku wzrósł o 4 proc.

Zdaniem prezesa PERN Przyjaźń Roberta Soszyńskiego polski rynek magazynowy, zarówno ropy jak i paliw, wymaga doinwestowania. – Nasze pojemności magazynowe na ropę przekraczają w tej chwili 2,8 mln m sześc. Nie da się jednak ukryć, że trzeba je rozbudować, choćby z tego powodu, że mamy w perspektywie zwiększenie poziomu rezerw obowiązkowych, nie mówiąc o tym, że coraz więcej magazynów jest niezbędnych do prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej – uważa nasz rozmówca.

Polska Organizacja Gazu Płynnego przewiduje, że rynek gazu skroplonego LPG w Polsce ma dobre podstawy do dalszego rozwoju. – Etap dojrzałości produktu, którego elementami składowymi jest stabilizacja popytu przy niewielkich spadkach w niektórych segmentach działalności nie jest przesłanką tak do burzliwego wzrostu, jak i gwałtownego załamania – twierdzą eksperci organizacji.

Zdaniem przedstawicieli branży największym problemem branży paliwowej jest brak kluczowych regulacji prawnych i niedostatecznie rozwinięta logistyka paliwowa. – By rynek paliwowy w Polsce mógł się dynamicznie rozwijać, niezwykle ważne jest wprowadzenie regulacji dotyczących zapasów obowiązkowych paliw i biopaliw oraz rozwój niedostatecznej obecnie infrastruktury – podkreśla Jerzy Brniak, dyrektor generalny BP Europa SE w Polsce a do niedawna również prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetargi na 16 stacji przyautostradowych. Wydawało się, że rynek ten zacznie się dynamicznie rozwijać. W perspektywie roku 2015 miało powstać około 100 tego typu stacji. Tymczasem w tym roku nie odbędzie się ani jeden przetarg na zarządzanie stacjami przy autostradach.

Kryzys budżetowy w Grecji przekształca się w kryzys społeczny, a jednym z jego pośrednich efektów jest gwałtowne osłabienie złotówki w ostatnich dniach. Importerzy LPG powinni automatycznie zareagować podniesieniem cen, które i tak pozostawały przecież od pewnego czasu poniżej modelowych kosztów sprowadzenia towaru z zagranicy. Na razie jednak na ruchy w górę zdecydowali się tylko niektórzy gracze, tylko część kupujących jest też gotowa się na podwyżki zgodzić.

e-petrol.pl sp. z o.o. już po raz trzeci z sukcesem zorganizował spotkanie branżowe dla przedsiębiorców, związanych z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami na polskim rynku oraz firm zainteresowanych współpracą z podmiotami zaangażowanymi w ten segment polskiej gospodarki. Debata odbyła się 22 kwietnia 2010 r. w hotelu Panorama w Mszczonowie (woj. mazowieckie, 40 km od Warszawy).

Po okresie dynamicznego rozwoju rynek przymarketowych stacji paliw od dłuższego czasu sytuację w tym segmencie rynku określić można bez zbytniego ryzyka słowem zastój. Od początku 2009 roku uruchomionych zostało zaledwie 12 stacji przy sklepach dużych sieci handlowych, z czego aż połowa przypada jednak na jedną sieć. Chodzi o Grupę Muszkieterów, która powoli wyrasta na potencjalnego wicelidera tego rynku.

Po spadku sprzedaży gazu płynnego do napędu pojazdów o 3,7 proc. w 2009 roku przedstawiciele branży uważają, że ponowny rozwój tego segmentu wciąż jest możliwy pod warunkiem pozytywnego sygnału ze strony administracji rządowej. – Takim impulsem dla tego segmentu mogłaby być gwarancja utrzymania poziomu stawki podatku akcyzowego w odpowiedniej wysokości w dłuższej perspektywie czasu – uważa Polska Organizacja Gazu Płynnego.

Produkowany przez Lotos Parafiny środek stabilizujący dla przemysłu gumowego uzyskał bardzo wysokie oceny specjalistów z Laboratorium Badawczego „LABGUM” Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Średnie roczne zapotrzebowanie na ten rodzaj środków stabilizujących w latach 2008-2009 szacowany był na ok. 700 ton.

Eksperci reprezentujący różne branże, powiązane z handlem biopaliwami i biokomponentami, oraz przedstawiciele władz państwowych wezmą udział w kwietniowym spotkaniu branży petrochemicznej „Polski Rynek Biopaliw – Debata 2010”. Zgłoś się i Ty, dowiedz się, jakie zmiany w prawie są planowane na najbliższe miesiące, wyraź swoją opinię w bezpośredniej dyskusji, znajdź partnerów handlowych.