Według doniesień prasowych PKN Orlen przeprowadzi za kilka tygodni przetarg na zakup biopaliw. Koncern wysłał już do kontrahentów pierwsze listy w sprawie możliwości dostaw surowca. Koncern spieszy się z wyłonieniem dostawców aby uniknąć mniej korzystnych przepisów, które znajdą się w planowanej nowelizacji ustawy o biopaliwach.

Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o zapasach obowiązkowych przedstawiło wyliczenie szacunkowych kosztów zmiany systemu zapasów ropy naftowej i paliw dla rekomendowanego wariantu stopniowego nabywania zapasów ropy naftowej i paliw przez Agencję Rezerw Materiałowych w procesie rozłożonym na 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowego systemu cena litra paliwa wzrośnie z tego tytułu o około 5 groszy.

Doświadczenie funkcjonowania obecnego systemu – opartego o zasadę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw przez producentów i handlowców – wykazało znaczące obciążenie podmiotów sektora kwestiami samej logistyki tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw – twierdzi Ministerstwo Gospodarki. Stąd chęć zmiany tych przepisów. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o zapasach.

Ministerstwo Gospodarki planuje umieścić w projekcie nowelizacji ustawy o biopaliwach zapis mówiący o obowiązku oznaczania dystrybutorów, z których sprzedawana jest benzyna lub olej napędowy z dodatkiem biokomponentów. W tej chwili wymóg oznaczania dystrybutorów obowiązuje tylko w przypadku biopaliwa (czyli paliw o zawartości powyżej 5 proc. biokomponentu).

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przedłożone przez ministra gospodarki. Oznacza to, że wykonany został kolejny krok w kierunku wprowadzenia na rynek oleju napędowego o 7 proc. zawartości estrów.

Jest szansa, że prace nad zmianą ustawy o biokomponentach i biopaliwach w celu wprowadzenia do obrotu paliwa B7 wreszcie nabiorą rozpędu. We wtorek 22 czerwca projekt założeń do nowelizacji ustawy zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów. – W przypadku jego przyjęcia Ministerstwo Gospodarki niezwłocznie opracuje projekt zmiany ustawy – poinformowano nas w resorcie.

Ministerstwo Gospodarki zbliża się do wypracowania końcowych założeń związanych ze zmianą przepisów w zakresie zapasów obowiązkowych. W dalszym ciągu trwają prace nad przyjęciem takiego rozwiązania finansowego, które będzie najkorzystniejsze dla podmiotów zobowiązanych. Rodzą się bowiem pytania czy rozważane warianty nie wpłyną na podwyżkę cen paliw.

Poprawiony projekt nowelizacji ustawy o zapasach obowiązkowych mający przenieść obowiązek ich gromadzenia z firm paliwowych na Agencję Rezerw Materiałowych wciąż nie został zaakceptowany przez kierownictwo resortu gospodarki. – Może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu – przyznał w rozmowie z portalem wnp.pl Miłosz Karpiński z departamentu ropy i gazu MG.

Jak zapewniła nas Agnieszka Hirsz z departamentu energetyki Ministerstwa Gospodarki nowelizacja ustawy o biopaliwach wprowadzająca do obrotu paliwa B7 i E10 jeszcze przed końcem kwietnia trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów. – Z naszej strony prace nad założeniami projektu zostały zakończone. Dalszy harmonogram będzie prac zależał od tego kiedy projekt przyjmie Rada Ministrów – informuje nasza rozmówczyni.