W 2009 roku przybyło w Polsce 90 tys. instalacji LPG

Kategorie Różne

Ogólna ilość samochodów zasilanych gazem skroplonym LPG w Polsce w roku 2009 wyniosła 2170 tys. sztuk – szacuje Polska Organizacja Gazu Płynnego. Szacuje się, że w roku 2009 zamontowano w pojazdach 140 tysięcy nowych instalacji gazowych co przy uwzględnieniu 50 tys. pojazdów złomowanych daje wzrost netto instalacji w wysokości 90 tys. sztuk.