W 2009 roku URE wydało ponad 800 koncesji na obrót paliwami

Kategorie Różne

Tylko w ostatnim roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił 817 koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami ciekłymi. Suma koncesji ważnych na koniec 2009 roku wyniosła 8697 – poinformował URE.