W 2011 roku będzie zapotrzebowanie na ponad 1,1 mln ton biokomponentów

Kategorie Różne

Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki w 2011 roku zużycie bioetanolu dla celów transportowych wyniesie ok. 419 tys. ton, zaś zużycie estrów sięgnie 715 tys. ton. Oznaczać to będzie osiągniecie 6,2 proc. udziału biopaliw w całkowitym zużyciu paliw, czyli dokładnie tyle, ile przewiduje na ten rok Narodowy Cel Wskaźnikowy.