W drugim kwartale rząd przyjmie projekt zmian w systemie naliczania NCW

Kategorie Różne

Wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o biopaliwach w celu wprowadzenia na rynek paliwa B7 a Ministerstwo Gospodarki już pracuje nad kolejną nowelizacją systemu wspierania biopaliw. Kolejna nowelizacja ustawy zawierać będzie zmiany wymagane na mocy unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.