Ważny człowiek na czele ważnego funduszu

Kategorie Różne

Kenneth Feinberg – „car płacowy” w Departamencie Skarbu USA będzie kierował funduszem BP.