Włochy zwiększają obowiązkowy udział biopaliw

Kategorie Różne

Włochy zwiększyły obowiązkową domieszkę biododatku do biopaliw na lata 2010-12 mając na celu spadek zależności od importu paliw płynnych. Udział biododatku w biodieslu oraz bioetanolu ma wzrosnąć z 3 proc. w 2009 roku do 3,5 proc. w 2010 roku. Dekret zakłada kolejny wzrost do 4 proc. w 2011 roku oraz do 4,5 proc. w 2012 roku.