Wspólne stanowisko branży motoryzacyjnej i naftowej w sprawie promowania biopaliw

Kategorie Różne

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) i Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego (Europia) ustaliły wspólne stanowisko w sprawie ostatnio opublikowanych przez Komisję Europejską kryteriów zrównoważonego rozwoju. Obydwie instytucje są gotowe do wspólnej pomocy w osiągnięciu celów wyznaczonych przez Europejskie ustawodawstwo. Działania te związane są z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych i zapewnienie surowców do produkcji biopaliw zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju.