Współpraca rafinerii i producenta paliw

Kategorie Różne

PKN Orlen i Volvo Auto Polska podpisały list intencyjny – firmy będą współpracować w zakresie promowania i wprowadzania na polski rynek biopaliwa produkowanego na bazie bioetanolu.