Wydobycie na Morzy Północnym też jest niebezpieczne

Kategorie Różne

Kenneth Abbot, który współpracował kiedyś z BP powiedział, że UE może obawiać się katastrofy podobnej do wycieku ropy w Zat. Meksykańskiej.