Wydobywcza przyszłość Lotosu

Kategorie Różne

Pomimo zapowiedzi Grupa Lotos nie przedstawi w tym miesiącu nowej strategii poszukiwawczo-wydobywczej. Rada Nadzorcza Lotosu zażądała wyjaśnień w sprawie Geonafty.