Wzrost mocy Shella

Kategorie Różne

Do 2014 r. Royal Dutch Shell, koncern naftowy, który od siedmiu lat notuje spadek produkcji, wyda ponad 100 mld USD na jej odbudowę.