Zakończona restrukturyzacja Energobalticu, trwa rafinerii południowych

Kategorie Różne

W IV kwartale 2009 roku zakończono proces restrukturyzacji spółki Energobaltic Sp. z o.o. W ramach działań restrukturyzacyjnych zawarto z wierzycielami spółki układ w postępowaniu naprawczym oraz zawarto porozumienie z pozostałymi udziałowcami spółki w wyniku
których spółka Petrobaltic nabyła pozostałe udziały w spółce Energobaltic i przejęła nad nią pełną kontrolę.