ZWZ PKN Orlen ma decydować 25 VI o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2009 r.

Kategorie Różne

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PKN Orlen będzie głosować nad uchwałą o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2009 r. w wysokości 1,63 mld zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.